Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie november 2020

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Interview met Vincent van der Werff, directeur uitvoering NOVI
 
Vincent van der Werff is 1 augustus jl. benoemd als directeur uitvoering NOVI. We vroegen hem naar zijn visie en prioriteiten, maar allereerst….
Lees meer

De NOVI krijgt een gezicht
 
Wat hebben Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Allard Castelijn, president directeur van Havenbedrijf Rotterdam, Erik van Hoogstraten, van provincie Utrecht met elkaar gemeen? Alle drie geloven ze in de weg die met de Nationale Omgevingsvisie is ingeslagen. “Het gaat om het elkaar ritsen van opgaven, ideeën combineren ten meerwaarde van Nederland. Hiervoor moet je elkaar kunnen vinden.” Werken als 1 overheid is volgens Daan Zandbelt een tafel, waar gemeenten, provincies, maatschappelijke partijen én het Rijk samen aan zitten. Lees de complete verhalen met praktijkvoorbeelden hier. 

Wilt u ook uw visie delen? Of heeft u een praktijkvoorbeeld over integraal en in samenwerking werken aan de inrichting van Nederland? Laat het ons dan weten door een mail te sturen aan PostbusNationaleOmgevingsvisie@minbzk.nl Misschien bent u wel ons volgende NOVI gezicht. 

 
TIP: Nieuwe kaartentool biedt hulp bij ruimtelijke vraagstukken

Op 10 november heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een nieuwe tool gelanceerd: de Atlas van de Regio. Met deze tool kunnen kaarten vanaf 1992 tot ver in de toekomst, in een webviewer op elkaar gelegd worden. Dit levert een duidelijk beeld op van (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in een gebied. De Atlas laat knelpunten zien en maakt ook functiecombinaties zichtbaar.
Lees meer

Kijktip Netflix

Zo makkelijk kan het oplossen van de klimaatproblematiek zijn! De documentaire ‘Kiss the Ground’ laat zien hoe ‘grond’ de sleutel kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Een absolute aanrader. Na 1u24m ben je voor de verandering geïnspireerd in plaats van ontmoedigd.
Bekijk hier


Maatschappelijke organisaties geven input
 
Op 28 oktober organiseerde het uitvoeringsteam NOVI van het ministerie van BZK een online bijeenkomst met maatschappelijke organisaties. Het thema was de Uitvoeringsagenda en gebiedsgericht (samen)werken. De bijeenkomst startte met een presentatie over de verschillende gebiedsgerichte instrumenten, zoals Omgevingsagenda’s en NOVI-gebieden. Daarna gingen de circa 35 deelnemers in groepjes in gesprek over hoe het maatschappelijk veld kan bijdragen aan de uitvoering van de NOVI en wat zij daarvoor nodig hebben.
Lees meer
 
Behandeling NOVI in de Eerste Kamer
 
Op 1 december om 17:45 uur bespreekt minister Ollongren de NOVI in de Eerste Kamer. Het debat is via de website van de eerste Kamer (als commissievergadering) te volgen op https://www.eerstekamer.nl/begrip/livestreams_debat_gemist

Volg ons op Twitter en LinkedIn
 

Het NOVI team is ook actief op Twitter en LinkedIn. Wilt u altijd op de hoogte zijn van wat er speelt rondom de uitvoering van de NOVI en laatste ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting van Nederland? En geïnspireerd worden door goede (en minder goede) voorbeelden uit de praktijk? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn.
twitter linkedin 2.png
 
Via www.denationaleomgevingsvisie.nl blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.
 

Bron: denationaleomgevingsvisie.nl 26-11-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie