Oefenomgeving omgevingsloket niet beschikbaar op donderdag 5 november

De oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is niet beschikbaar op donderdag 5 november 2020. Er wordt een nieuwe release geplaatst.

De productie-omgeving (omgevingsloket.nl) is 5 november wel beschikbaar. De nieuwe release wordt naar verwachting op vrijdag 27 november op de productie-omgeving geplaatst.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De versie van eHerkenning die Omgevingsloket online gebruikt, wordt aangepast (naar versie 1.11). Deze wijziging heeft geen gevolgen voor bedrijven of bevoegd gezag.
  • Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiervoor worden in het Omgevingsloket online teksten gewijzigd.
  • Wijzigingen die beter aansluiten op de wet digitale toegankelijkheid (23 september 2020). In deze release de eerste wijzigingen om de digitale toegankelijkheid van met name publiceerbare aanvragen te verbeteren.

Bron: Mailing Omgevingsloket online 03-11-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO