Volledige handreiking bruidsschat nu beschikbaar

Om gemeenten te helpen met de overgang naar de omgevingswet, hebben de 5 omgevingsdiensten van Zuid-Holland de handen ineen geslagen. In dit kader is in maart van 2020 de eerste handreiking bruidsschat naar buiten gebracht. Nu brengen we versie 2.0 uit, een volledige en geüpdatete versie.

De bruidsschat is een pakket van regels dat vanaf 1 januari 2022 automatisch deel uitmaakt van het omgevingsplan. Het gaat dan hoofdzakelijk om (milieu-)regels die niet meer op Rijksniveau geregeld zijn. Met de handreiking bruidsschat 2.0 kunnen gemeenten raadplegen welke regels van belang zijn voor hun (lokale) doelstellingen. Deze handreiking legt gemeenten per thema uit hoe zaken in de huidige wetgeving worden geregeld, wat er met de komst van de Omgevingswet gaat veranderen en wat voor impact dit heeft op de gemeente.


Download de handreiking bruidsschat 2.0 door op de link te klikken.

Auteur: DCMR, Omgevingsdiest Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, Omgevingsdienst Haaglanden

Bron: DCMR 23-11-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet