Voorbeelden Lay-out en toetsing energielabels per 1 januari 2021

In dit artikel met informatie over de NTA 8800 vindt u twee voorbeelden van de lay-out van de energielabels per 1 januari 2021. U ziet onderaan dit artikel bijlagen: één is voor woningbouw en één is voor utiliteitsbouw. In onderstaande toelichting leest u welke gegevens er in de energielabeldocumenten staan en hoe het document is opgebouwd voor woningen en voor utiliteitsbouw. Daarnaast zijn 17 november diverse besluiten gepubliceerd in verband met de aanpassing van de energieprestatiemethodiek van gebouwen en de inijking van energielabels in de Staatscourant (2020, 454).

Het energielabel woningen

Enkele uitgangspunten bij de totstandkoming van het nieuwe energielabel zijn:

 • Overzichtelijk: direct duidelijk wat de energieprestatie van een woning is
 • Toegankelijk: toelichting op de energieprestatie-indicatoren die op het energielabel staan
 •  Passende adviezen: verbetermogelijkheden op basis van de energetische woningkenmerken, zoals installaties en isolatie

Opbouw van het energielabel

Het voorblad van het energielabel is een samenvatting van de energieprestatie van de woning. Hierop staat onder andere:

 • De labelletter, die aangeeft hoe de woning scoort op de energieprestatie;
 • De energieprestatie-indicatoren;
 • Een visualisatie hoe de isolatie van de verschillende schilonderdelen (bijvoorbeeld gevels en daken) scoren;
 • Een overzicht van de aanwezige installaties;
 • Algemene gegevens over de woning en details met betrekking tot de opname.

 

Pagina twee is met name een tekstuele toelichting van het voorblad waaronder:

 • Toelichting van welke factoren van invloed zijn op de energielabelletter;
 • Weergave van de labelklasse-grenzen;
 • Uitleg over de energieprestatie-indicatoren van de woning;
 • Een tabel met daarin een indicatie van de energierekening, om een indruk te krijgen van de maandelijkse energiekosten bij de verschillende energielabelklassen en laag, gemiddeld en hoog gebruik.

 

Vanaf pagina drie worden de verbetermogelijkheden uitgewerkt. De schilonderdelen en installaties worden toegelicht en indien relevant aangevuld met verbeter mogelijkheden.

Status energielabel

Voorlopig: dit is een geregistreerd energielabel dat is opgesteld in het kader van de omgevingsvergunning. Zodra de woning is opgeleverd, wordt na een nieuwe woningopname het definitieve energielabel geregistreerd.

Definitief: dit is een geldig energielabel dat is geregistreerd voor een bestaande woning of bij oplevering van nieuwbouw.

Standaard- en streefwaarden

Zodra de standaard- en de streefwaarden zijn vastgesteld, worden deze vermeld op het energielabel voor woningen. De standaard geeft in veel gevallen aan of een woning klaar is voor duurzame warmtevoorzieningen.

 
Het energielabel utiliteitsbouw

Enkele uitgangspunten bij de totstandkoming van het nieuwe energielabel zijn:

 • Overzichtelijk: direct duidelijk wat de energieprestatie van een gebouw is;
 • Toegankelijk: toelichting op de energieprestatie-indicatoren die op het energielabel staan;
 •  Passende adviezen: verbetermogelijkheden op basis van de energetische gebouwkenmerken, zoals installaties en isolatie.

Opbouw van het energielabel

Het voorblad van het energielabel is een samenvatting van de energieprestatie van het gebouw. Hierop staat onder andere:

 • De labelletter, die aangeeft hoe het gebouw scoort op de energieprestatie;
 • De energieprestatie-indicactoren;
 • Een visualisatie hoe de isolatie van de verschillende schilonderdelen (bijvoorbeeld gevels en daken) scoren;
 • Een overzicht van de aanwezige installaties;
 • Algemene gegevens over het gebouw en details met betrekking tot de opname.

 

Pagina twee is met name een tekstuele toelichting van het voorblad waaronder:

 • Toelichting van welke factoren van invloed zijn op de energielabelletter;
 • Weergave van de labelklasse-grenzen;
 • Uitleg over de energieprestatie-indicatoren van het gebouw;

Vanaf pagina drie worden de verbetermogelijkheden uitgewerkt. De schilonderdelen en installaties worden toegelicht en indien relevant aangevuld met verbeter mogelijkheden.

Status energielabel

Voorlopig: dit is een geregistreerd energielabel dat is opgesteld in het kader van de omgevingsvergunning. Zodra het gebouw is opgeleverd, wordt na een nieuwe gebouwopname het definitieve energielabel geregistreerd.

Definitief: dit is een geldig energielabel dat is geregistreerd voor de bestaande bouw of bij oplevering van nieuwbouw.

Bron: RVO 19-11-2020