Wijzigingsregeling ‘inijking energielabels’ gepubliceerd

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, kondigde in haar brief van 20 oktober (32 847 nr. 686) al aan de resterende regelgeving voor de nieuwe energielabelsystematiek op korte termijn te publiceren. Vandaag is de wijzigingsregeling ‘inijking energielabels’ gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee geeft de minister duidelijkheid aan de sector over de geplande inwerkingtreding van de nieuwe systematiek op 1 januari 2021.

Met de nieuwe energielabelsystematiek komt er een einde aan de huidige systematiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Het registreren van energielabels op basis van de Energie-Index (EI) en het vereenvoudigd energielabel (VEL) komen daarmee vanaf dat moment te vervallen. Nieuwe energielabels worden vanaf dat moment opgenomen en geregistreerd op basis van de nieuwe bepalingsmethode, de NTA 8800.

Zorg dat u er klaar voor bent!

Voor meer informatie voor energieprestatie-adviseurs over bijvoorbeeld omscholing en opleiden kunt u contact op nemen met de verschillende brancheorganisaties: FedEC en AvEPA.

Bron: RVO 05-11-2020