Handhaving label C verplichting kantoren grote opgave

Kantoren met een oppervlakte van 100 m2 of meer tenminste moeten van 2023 een geregistreerd energielabel C hebben. Voor toezicht en handhaving hierop is tot 2030 circa € 12,5 miljoen beschikbaar voor gemeenten en gemandateerde Omgevingsdiensten.

Jaarlijks wordt een deel van de € 12,5 miljoen uitgekeerd via het gemeentefonds. De uitkering per gemeente voor 2020 is te vinden in onderstaande Excel-tabel. In 2021 wordt € 1,8 miljoen uitgekeerd via het gemeentefonds. Dit bedrag loopt jaarlijks op naar een piek van € 2,8 miljoen in 2024, waarna de jaarlijkse uitkering geleidelijk afloopt tot 2030.  

Knelpunten voor labelplicht 

Momenteel voldoet slechts een derde van de kantoren aan normen om in aanmerking te komen voor een label C. Er moet de komende jaren dus een grote inhaalslag worden gemaakt. Het Economisch instituut voor de bouw (EIB) is daarom in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek gestart naar de knelpunten voor kantooreigenaren om te voldoen aan de labelplicht. 

De VNG is nauw betrokken bij dit onderzoek en wil de resultaten gebruiken om belemmeringen weg te nemen. Als u wilt meedenken hierover, dan kunt u deelnemen in de klankbordgroep. U kunt dit doorgeven via energie@vng.nl.

Bron: VNG 07-12-2020