Handreiking verordeningen en het omgevingsplan beschikbaar

In samenwerking met de VNG heeft het programma Aan de slag met de Omgevingswet een handreiking opgesteld. Deze handreiking helpt gemeenten bij het beslissen welke onderdelen uit hun verordeningen wel en niet worden opgenomen in het omgevingsplan.

Integratie van regels in het omgevingsplan

De Omgevingswet bevat voor de gemeenteraad de verplichting om voor het gehele gemeentelijk grondgebied één omgevingsplan vast te stellen waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Deze verplichting geldt ook voor bepaalde regels over de fysieke leefomgeving die nu nog in gemeentelijke verordeningen zijn gesteld.

De handreiking helpt niet alleen keuzes te maken. Ook komt de manier aan bod waarop regels in de gemeentelijke verordeningen kunnen worden ingetrokken. Daarnaast is er aandacht voor de stappen in het proces die daarbij genomen kunnen worden.

Staalkaarten

De handreiking geeft géén voorbeelden van de wijze waarop regels in het omgevingsplan vormgegeven kunnen worden. Daarvoor kunt u terecht bij de staalkaarten. De handreiking dient om te inspireren en te adviseren. Ze biedt een methode voor de integratie van (delen van) verordeningen in het omgevingsplan.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 21-12-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsplan