Hoe toets je als kwaliteitsborger praktisch (en geef je met een gerust hart je verklaring?)

“In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk wel.” (Albert Einstein)

Voor een kwaliteitsborger is dat ook zo.

Op grond van de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is zijn verklaring dat het bouwwerk minimaal voldoet aan de bouwtechnische vereisten van het Bouwbesluit 2012, nodig om het bouwwerk officieel in gebruik te mogen nemen.

Als het niet gaat om één bouwwerk, maar om een nieuwe woonwijk met meerdere huizen? Moeten de kopers van de eerste huizen die klaar zijn wachten met in gebruik nemen totdat de laatste huizen klaar zijn?  Hoe toets je als kwaliteitsborger praktisch en verstrek je met een gerust hart je verklaring?  Ottilie Laan van Bavelaar & Bavelaar advocaten zocht het uit.

 

Noot vanuit de VBWTN: 
Als VBWTN hebben wij nog wel zorgen over deze (on)mogelijkheid voor het afgeven van een deelverklaring als kwaliteitsborger, en vinden wij dat dit onvoldoende in de wetgeving is geborgd. Om iets wat naar onze mening niet goed is geregeld door ieder bevoegd gezag afzonderlijk praktisch te laten oplossen door zelf te laten beoordelen of zij hier wel of niet op zal gaan handhaven is geen gewenste situatie.

Lees hier het hele artikel
 

 

Bron: www.debouwadvocaat.nl 17-12-2020

Auteur: Ottilie Laan

Thema's: Wetgeving en Vergunningen

Tags: Kwaliteitsborging voor de bouw