Implementatiemanager Wkb Titia Siertsema in Bouwmeesters over de stand van zaken Wet kwaliteitsborging.

In deze podcast van BNR Bouwmeesters met Titia Siertsema implementatiemanager Wkb en Albert Vos van Borgermeesters gaat het over de huidige stand van zaken van de Wkb. Zij geven aan waarom het volgens hen nodig is dat de wet er komt en wat nu nog moet gebeuren om de Wet verantwoord te kunnen invoeren. Verder zijn de subsidieregelingen genoemd en is de nadruk gelegd op de noodzakelijke samenwerking tussen bouwers, kwaliteitsborgers en gemeenten.

Link naar het audiofragment: https://www.bnr.nl/podcast/bouwmeesters/10427268/wet-kwaliteitsborging-vraagt-om-pilots

Bron: Min. BZK / BNR 03-12-2020