Minister Ollongren stuurt ontwerp-KB met inwerkingtredingsdatum Omgevingswet aan parlement

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet, 1 januari 2022, aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Als het parlement akkoord gaat, wordt het KB aangeboden aan de Koning. Na ondertekening zal de Omgevingswet definitief op 1 januari 2022 ingaan. Overheden willen graag duidelijkheid over de ingangsdatum in verband met hun voorbereidingen op de inwerkingtreding van de wet.

De minister en de bestuurlijke partners hebben er vertrouwen in dat de Omgevingswet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze kan ingaan op 1 januari 2022. De wet- en regelgeving is nagenoeg klaar, de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nadert haar afronding en alle betrokken partijen werken voortvarend door aan de implementatie van de wet. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over de gezamenlijke monitoring van de kosten en de baten. En is afgesproken dat er snel na de invoering van de Omgevingswet een extra financiële evaluatie wordt gehouden.

Aangenomen motie inwerkingtredingsdatum

Na het notaoverleg over de Omgevingswet in de Tweede Kamer op 25 november is een motie aangenomen. Dit om het ontwerp-KB zo snel mogelijk en uiterlijk in december 2020 aan te bieden aan beide Kamers.

Nieuwe stap debat inwerkingtredingsdatum

De voorhang van het ontwerp-KB is een volgende stap in het parlementaire proces over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Beide Kamers geven aan op welke wijze zij het ontwerp-KB willen behandelen en welke informatie zij daarvoor van de minister nodig hebben. Minister Ollongren benadrukt dat ze veel waarde hecht aan een zorgvuldige behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer.

PDF document Download:Kamerbrief bij voorhang Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet (96.42 KB)
Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
PDF document Download:Ontwerpbesluit vaststelling tijdstip inwerkingtreding Omgevingswet (32.15 KB)
Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bron: aan de slag met de omgevingswet 18-12-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet