Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 55

De afgelopen week verscheen nr 55 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.
In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

  • Agricola & Veenstra: lokaal en landelijk
  • Omgevingswet is naïef
  • Een gewetensbezwaarde erfgoedprofessional
  • New European Bauhaus past in ontwerptraditie
  • Bij nader inzien
  • Kwaliteit van kwartaal
  • De moeite waard
  • Een kwart van de gemeenten start adviescommssie

Geïntresseerd in een van de onderwerpen de nieuwsbrief is hier te vinden

Bron: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 17-12-2020