Voortgangsbrief asbest 16 december 2020

Op 16 december  heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voorgang van de sanering van asbestdaken en de voortgang in de uitvoering van de samenwerkingsverklaring. Tevens bood zij hierbij het rapport aan over daksaneringen door bedrijven en agrariërs. 

Van Veldhoven behandelde in haar brief vijf punten in het kader van asbestsaneringen: 

1.     Snelheid van saneren en resterende opgave
2.     Uitvoering samenwerkingsverklaring
   2.1.   Communicatie/bewustzijn
   2.2.   Particulier fonds
   2.3.   Financiële instrumenten voor zakelijke dakeigenaren
   2.4.   Vereenvoudigen van saneringen en innovatie
   2.5.   Ontzorgen gemeenten
   2.6.   Monitoring
3.     Moties en toezeggingen
   3.1.   Dumping asbestafval
   3.2.   Deelname verzekeraars en verzekerbaarheid van asbestdaken
4.     Productenbesluit asbest
5.     Caribisch Nederland

Betreffende 2.3:
Sira Consulting heeft in opdracht van de staatssecretaris onderzoek verricht naar mogelijke financiële instrumenten voor het ondersteunen van daksaneringen  door bedrijven en agrariërs.  Het rapport is digitaal beschikbaar. 

Zowel de volledige brief als het rapport van Sira Consulting zijn te downloaden via de website van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer 21-12-2020