Wil jij de Vereniging BWT Nederland vertegenwoordigen in de NEN normcomissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ ?

De NEN normcommissie 'Brandveiligheidsaspecten van bouwproducten en bouwdelen' is op zoek naar een enthousiaste vertegenwoordiger vanuit Bouw- & Woningtoezicht Nederland. De normcommissie houdt zich voornamelijk bezig met de teststandaarden voor brandproeven en de classificatie van de resultaten uit de proeven, die samen de basis vormen voor de brandveiligheid van bouwproducten en bouwdelen. We zoeken dan ook iemand met affiniteit met dit onderwerp en die vanuit het oogpunt van Bouw en Woningtoezicht hier een bijdrage aan wil leveren.

Waar ga je een bijdrage aan leveren?

NEN begeleid normalisatietrajecten en draagt bij aan het vastleggen van eenduidige bepalingsmethoden en classificaties op het gebied van zowel het brandgedrag als de brandwerendheid van bouwproducten en bouwdelen. Als lid van de normcommissie bent u actief betrokken bij alle normontwikkelingen op zowel nationaal, Europees als internationaal niveau met betrekking tot de normalisatie op het gebied van brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen. Je maakt deel uit van een bevlogen groep vooraanstaande experts uit verschillende belangengroepen op het gebied van brandveiligheid en blijft hiermee ook uitstekend op de hoogte van, en kan een bijdrage leveren aan, de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied. Binnen het normalisatienetwerk kunt u deelnemen aan vergaderingen van de normcommissie en onderliggende werkgroepen die op detailniveau ingaan op de materie. Op dit moment spelen vele interessante zaken, zoals brandveiligheid van gevels, interactie tussen bouwdelen en PV-panelen, modificatie van CE markering, uitbreiding van toepassingsgebied van brandproeven (zogenaamde EXAP’s), fire safety engineering, etc. De normcommissie werkt tenslotte nauw samen met andere NEN commissies, met name ‘Brandveiligheid van Bouwwerken’.

Heb je belangstelling voor deze functie. Mail of bel dan met Wico Ankersmit, Directeur Vereniging BWT Nederland. wa@vereniging-bwt.nl  tel. 06-13154648

Bron: NEN/ BWTN 03-12-2020