Actuele versie minimale acties Omgevingswet beschikbaar

De minimale acties Omgevingswet die de VNG beschikbaar stelt aan gemeenten is aangevuld op basis van de laatste stand van zaken van de wetgeving. De aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) zijn erin opgenomen en de acties die voorkomen uit de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn verwerkt.

Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan op basis van terugkoppelingen die we hebben ontvangen van gemeenten.

Te treffen voorbereidingen 

De minimale acties geven weer welke voorbereidingen gemeenten voor 1 januari 2021 minimaal moeten treffen om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. De acties zijn gebaseerd op de criteria (4 en 5) die zijn vastgesteld door de Programmaraad, en aangevuld met acties die voor gemeenten noodzakelijk zijn voor een goede implementatie van de Omgevingswet. We hanteren 3 categorieën: juridische eisen, bedrijfsmatige eisen en adviezen. Juridische eisen zijn één op één terug te voeren op verplichtingen in wet- en regelgeving. Bedrijfsmatige eisen zijn vanuit bedrijfsmatige optiek noodzakelijk voor het uitvoeren van de wet. Daarnaast geven we adviezen die niet verplicht zijn per 1 januari 2021, maar die wel noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.

Meer informatie

Bron: VNG 21-02-2020