Aedes en LTO pleiten voor een betaalbaar asbeststelsel

In een brief aan de Tweede Kamer stellen Aedes en LTO Nederland dat de regels voor asbestsanering op korte termijn moeten worden aangepast. Men vraagt om een betaalbaar en realistisch asbeststelsel, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Deze brief is gestuurd naar aanleiding van het Algemeen Overleg over de Leefomgeving en Gezond en Veilig werken op 20 februari jl.

In de brief komen een aantal onderwerpen aan de orde, waaronder:

  • Het niet ondertekenen van de ‘Samenwerkingsverklaring – aanpak van asbestdaken’ door Aedes en LTO Nederland in verband met het ontbreken van een risicogerichte aanpak, ruimte voor innovatie en een verantwoorde regie vanuit de overheid om de sanering veilig, betaalbaar en sneller te kunnen uitvoeren;
  • Compensatie voor knelgevallen omdat de subsidie die kon worden aangevraagd via www.rvo.nlwas uitgeput;
  • Koppelen van onderzoeken door Arcadis en TNO in het kader van risicogerichte aanpak van asbest;
  • Geen belanghebbende partijen laten deelnemen in het Validatie- en Innovatiepunt (VIP).

De volledige brief kunt u hier downloaden

Bron: Aedes en LTO Nederland 22-02-2020