Financiële effecten Omgevingswet? Experts gevraagd!

Samen met de andere koepels en het landelijk programma, doet de VNG onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet. Er worden op dit moment een aantal heronderzoeken gestart, waarvoor de VNG op zoek is naar mensen met inhoudelijke expertise en een visie op de binnengemeentelijke effecten.

Het onderzoek gaat onder andere in op de: 

  • effecten van invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (lv), in basisvariant en in uitbouw-variant 
  • effecten vanuit de Aanvullingsregeling Geluid (met daarbij nieuwe ontwikkelingen in het Aanvullingsbesluit)
  • effecten van de Invoeringsregeling
  • effecten van de nieuwe wijze van planvorming
  • effecten van mogelijke herintroductie van Milieuleges

Wie zoekt de VNG? 

De VNG heeft een overzicht van de optelling van de effecten vanuit de nu bestaande onderzoeken voor het gemeentelijk domein. Dit overzicht willen wij graag met een aantal gemeentelijke experts reviewen, om de zwakke plekken te identificeren en zo vast te stellen op welke onderdelen het in gemeentelijk belang is om heronderzoek te doen. We zoeken hiervoor mensen met inhoudelijke expertise en een visie op de binnengemeentelijke effecten. Wie wil er mee kijken? U kunt zich aanmelden via omgevingswet@vng.nl.  

Hoe levert de VNG input? 

De VNG vindt het belangrijk dat ervaring uit de gemeentelijke praktijk wordt ingebracht in de onderzoeken in het Rijk. Daarom wil de VNG in gesprek met gemeentelijke experts. Daarnaast gebruikt de VNG de informatie die wij verkrijgen vanuit het Financieel Dialoogmodel en de werkwijze structurele effecten als input voor de onderzoeken.  

De VNG heeft 70 ingevulde modellen van de 2019 versie van het Financieel Dialoogmodel retour gekregen waaruit de VNG informatie over de invoeringskosten kan destilleren. Het model wordt in 2020 niet geupdated, omdat de urgentie van inzicht in de invoeringskosten dit jaar waarschijnlijk verschuift naar inzicht in de structurele effecten van de wet. Het model blijft wel beschikbaar voor gemeenten om opnieuw in te vullen, en ook bij deze modellen vragen wij om ze aan ons terug te sturen. 

Om meer inzicht in de structurele effecten van de Omgevingswet te krijgen heeft de VNG de werkwijze structurele effecten ontwikkeld. Deze werkwijze wordt op dit moment bij ongeveer 20 gemeenten uitgerold en levert interessante en relevante informatie op voor de VNG om over in gesprek te gaan met het Rijk.   

Meer informatie: 

Bron: VNG 14-02-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet