Kamerbrief over innovatie en kostenreductie in de bouw

Digitalisering van de bouw is een voorwaarde

In een brief informeerde minister Knops in december de Tweede Kamer over innovatie en kostenreductie in de bouw. De minister noemt digitalisering een voorwaarde voor de noodzakelijke opschaling en industrialisatie van de sector. “ Bij opschaling en industrialisatie is het nodig dat voldoende informatie beschikbaar is over de te verduurzamen gebouwen. Digitale Bouw Informatie Modellen (BIM) kunnen daarbij een belangrijke kostenreducerende werking hebben. De informatie over het gebouw hoeft dan immers niet apart te worden verzameld en ook de kansen op fouten worden verkleind. Dit verlaagt het risico op faalkosten” aldus Minister Knops.

In de brief worden de Bouwagenda en het BIM Loket genoemd als instrumenteel voor het kabinet bij de promotie van digitalisering in de bouw. Ook wordt gewezen op de Digitaliseringsdeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) die in april werd ondertekend. Hierin maken opdrachtgevers, marktpartijen en overheden afspraken om de beschikbare informatie beter digitaal te ontsluiten en deze meer gestandaardiseerd te zullen delen. Knops zal in het voorjaar de voortgang van de uitvoering van de digitaliseringsdeal delen met de Kamer, conform de motie  van de leden Dik-Faber en Van Eijs.

 

Bron: BIM loket 24-02-2020