Roadshow ‘aan de slag met de Wkb’ in uw regio. 10 regiobijeenkomsten, ook bij u in de buurt

Dit jaar organiseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht maar liefst 10 regiobijeenkomsten verspreid over het land. Dit jaar zal de invulling echter anders zijn dan je wellicht gewend bent van de eerder gehouden regiodagen.  In verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaan we namelijk in samenwerking met BZK en VNG en met ondersteuning van een aantal marktgerelateerde brancheorganisaties in de bouw een tiental roadshows geven van één dagdeel.

De roadshow beslaat ongeveer 3 uur waarbij naast leden van de vereniging BWT Nederland ook marktpartijen worden uitgenodigd. Tijdens deze roadshows gaat u met de diverse aanwezige partijen aan de slag met een aantal casussen om zo van en met elkaar de nieuwe rol in het stelsel onder de Wkb te gaan leren.
Een belangrijk onderdeel van de roadshow is om in een rollenspel met aanvrager, aannemers, architect, kwaliteitsborgers en het bevoegd gezag een aantal voorbeeld projecten door te lopen. Ook is het de bedoeling om tijdens de roadshow  contacten te gaan leggen die kunnen gaan resulteren in echte proefprojecten.

Het programma kent de volgende onderwerpen

  • Inloop met koffie en iets lekkers.
  • Introductie en de laatste stand van zaken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke wijzigingen toegelicht
  • Korte pauze met speeddating en marktplaats proefprojecten.
  • Rollenspel met diverse casussen in gevolgklasse 1
  • Vragenrondje en afsluiting

 

De volgende data zijn al bekend:            

Data Tijdstip Plaats
6 april 2020 09:00 - 12:00 Apeldoorn
8 april 2020 09:00 - 12:00 Utrecht
14 april 2020 13:00 - 16:00 Assen
16 april 2020 13:00 - 16:00 Heerlen
22 april 2020 09:00 - 12:00 Delft
23 april 2020 13:00 - 16:00 Goes
28 april 2020 13:00 - 16:00 Hengelo
30 april 2020 09:00 - 12:00 Alkmaar

Voor de locaties Heerenveen en Eindhoven zijn we nog op zoek naar een passende datum

De inschrijving is inmiddels geopend voor de locaties die al qua datum zijn bevestigd. Al deze bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis/stadskantoor van deze gemeenten. 

HIER KUNT U ZICH AANMELDEN VOOR EEN ROADSHOW

Deelname aan deze roadshows is gratis. Voor een goede verhouding tussen de diverse partijen die deelnemen aan de roadshows kan een maximum aantal deelnemers vanuit gemeenten worden gehanteerd.

Bron: Vereniging BWT Nederland /VNG/ BZK 28-02-2020