Voorbeeld toepasbare regels Omgevingswet

Om gemeenten op weg te helpen bij het ontwikkelen van toepasbare regels voor de Omgevingswet is een aantal voorbeeld toepasbare regels uitgewerkt. De voorbeelden richten zich op activiteiten uit de staalkaart 'Integratie verordeningen in omgevingsplan’.

De staalkaart betreft de omzetting van een aantal lokale verordeningen naar het omgevingsplan nieuwe stijl. Het gaat om de activiteiten boom kappen, object plaatsen op de weg en uitrit aanleggen.

Toepasbare regels in omgevingsloket

Binnenkort komen deze voorbeeld toepasbare regels ook beschikbaar in het omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de voorbeelden laten we zien hoe de juridische regels voor de drie activiteiten te vertalen zijn naar toepasbare regels voor vergunningchecks, formulieren en maatregelen op maat. Gemeenten die hun eigen juridische regels baseren op de staalkaarten kunnen deze toepasbare regels gebruiken. Daarnaast kunnen gemeenten deze voorbeelden ter inspiratie gebruiken als zij zelf juridische - en toepasbare regels gaan ontwerpen.

Meer informatie

Bron: VNG 28-02-2020