Webcollege over de 6 kerninstrumenten

Online is een webcollege (bestaande uit 3 onderdelen) over de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet beschikbaar. Dit webcollege legt de samenhang van de kerninstrumenten van de verschillende overheidslagen uit, evenals hoe die elkaar beïnvloeden. Dit webcollege is op verzoek van de implementatiemanagers van de rijkspartijen tot stand gekomen.

Samenhang keninstrumenten en hun kenmerken

Katja Stribos, strategisch adviseur Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), schetst de samenhang tussen de kerninstrumenten van de verschillende overheidslagen onder de Omgevingswet. Dit doet zij in een presentatie die in 3 afzonderlijke webcolleges te bekijken is.

De gehele presentatie volgt een logische opbouw naar het derde webcollege. Die geeft de samenhang van de kerninstrumenten van de verschillende overheidslagen aan, en hoe die elkaar beïnvloeden.

  1. Het eerste webcollege gaat in op het waarom en de verbeterdoelen van de Omgevingswet.
  2. Het tweede webcollege licht de kerninstrumenten en hun belangrijkste kenmerken toe.
  3. Het derde webcollege legt uit welke instrumenten wanneer moeten zijn geïmplementeerd en hoe de kerninstrumenten van de verschillende overheidslagen elkaar beïnvloeden.

Brede inzetbaarheid

De drie webcolleges zijn vanaf nu breed inzetbaar (en te downloaden), bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten en congressen. Ook kunnen professionals in hun eigen tijd kennis nemen van deze boeiende toelichting op de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 20-02-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet