De praktische vertaling van de Omgevingswet naar het VTH proces

Op dinsdag 24 maart kunt u om 10.30 uur live deelnemen aan het webinar “De praktische vertaling van de Omgevingswet naar het VTH proces”. Het webinar helpt u op weg bij de implementatie van de Omgevingswet voor het onderdeel VTH.

De Omgevingswet heeft tot doel om onze fysieke leefomgeving beter te beschermen en te benutten. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om specifieke regels al dan niet te stellen.

Zij kunnen hierdoor initiatieven ondersteunen en faciliteren op een manier die bijdraagt aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Dit heeft gevolgen voor het werk van diegenen die zich bezighouden met de concrete uitvoering van de wet. Voor weliswaar de beleidskans is er een overgangsfase, voor het VTH-proces is dat er niet. Vanaf inwerkingtreding moeten de initiatieven en activiteiten conform de wet worden behandeld, moet er toezicht op worden gehouden en moet worden gehandhaafd.

Voorbeelden en praktische tips

Tijdens dit webinar gaan we in op de implementatie van de Omgevingswet voor het onderdeel VTH van gemeenten. Aan de hand van voorbeelden en praktische tips nemen we u mee in de keuzes die u als gemeente kunt maken om op tijd klaar te zijn.

Registreren

Wilt u live deelnemen aan dit webinar? Dan kunt u zich hier registreren. Tijdens de live uitzending heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Uw vragen worden altijd beantwoord, tijdens of na de uitzending.

Webinar Omgevingsplan toepasbare regels

Eerder opgenomen webinars over het omgevingsplan en toepasbare regels Omgevingswet kunt u online terugkijken.

Bron: VNG 10-03-2020