Impactanalyse Vereniging Bouw- en Woningtoezicht: Wij helpen u graag!

In navolging van de VNG doet de vereniging BWT Nederland nogmaals de oproep om u voor te bereiden op de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Op de website heeft de vereniging een impactanalyse gepubliceerd waar u binnen uw organisatie mee aan de slag kunt. https://www.bwtinfo.nl/dossiers/kwaliteitsborging-voor-de-bouw (onder het kopje documenten).

Om ervoor zorg te dragen dat de vereniging richting BZK en VNG kan gaan aangeven welke impact de invoering van gevolgklasse 1 heeft voor het bevoegd gezag willen we aan u vragen om de impactanalyse met ons te delen. De impactanalyse hoeft niet per se hetzelfde model te zijn dat wij hebben aangeleverd. Als u zelf een scan heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren door een andere partij dan zouden wij graag die ontvangen, u hoeft dus niet twee keer werk te verrichten. We hopen op uw medewerking.

Voor leden van de vereniging BWT Nederland is ondersteuning beschikbaar. Mocht u als lid van de vereniging vragen hebben met betrekking tot de tool die op onze website staat dan kunt u hiervoor contact opnemen met David Weekenstroo. Hij is te bereiken op: 06 – 29 491 136 of via: d.weekenstroo@vereniging-bwt.nl.

Bron: VBWTN 11-03-2020

Thema's: Organisatie BWT