Is straks met de invoering van de Wkb de Architect aan Zet?

“Het leeft nog helemaal niet binnen de branche, terwijl het volgend jaar al de nieuwe realiteit is.” René Onsia, Onsia Architectuur, vraagt zich af of architecten zich wel realiseren wat er gaat veranderen als in 2021 als de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) van kracht is. Zelf heeft hij er onbedoeld aan kunnen proeven toen hij meedeed in 2015 aan Architect aan Zet, een initiatief dat de Gemeente Rotterdam. “Groot verschil is dat ik bij Architect aan Zet zelf de kwaliteitsborger was, terwijl straks deze rol wordt vervuld door een externe partij.”

In 2014 startte de Gemeente Rotterdam Architect aan Zet, een onderzoek naar wat het zou opleveren als de kwaliteitsborging van een klein bouwproject bij de architect komt te liggen. De hoop was op minder regels en administratieve lasten – voor zowel opdrachtgever als de gemeente – rondom kleine bouwprojecten, zoals aanbouwen, woonhuizen en kleine kantoorgebouwen. Uiteindelijk deden zestien projecten mee. Een van de architecten die zich aanmeldde was René Onsia met het ontwerp van een woonhuis met atelier aan de Walhallalaan in Rotterdam.

Bouwaanvraag als formaliteit

In het kort betekende de proef voor Onsia dat hij de tijdrovende bouwaanvraagprocedure kon omzeilen. “Toen ik de bouwaanvraag deed, werd het plan nergens aan getoetst, het was slechts een formaliteit. Binnen een paar dagen had ik een bouwvergunning. Omdat ik de vergunning pas had aangevraagd nadat de prijs rond was, konden we meteen beginnen met bouwen”, vertelt Onsia. Pas toen het gebouw was opgeleverd, moest hij bewijzen dat het woonhuis aan alle eisen van het bouwbesluit en de brandweer voldoet. Hiervoor stelde hij een uitgebreid archiefdocument samen.

Het hele artikel vind je hier

Bron: A zine 27-03-2020