Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 52

De afgelopen week verscheen nr 52 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.
In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen:

  • Omgang met ruimte is een halszaak
  • Commentaar "Nieuw VROM slecht plan"
  • Start van ruimtelijk pact op Dag Dialoog Bouwcultuur
  • Denken over kwaliteit
  • Bij nader inzien
  • Kwaliteit van het kwartaal
  • Landingsplaats Omgevingswet
  • Prioriteitenlijs

Geïntresseerd in een van de onderwerpen de nieuwsbrief is hier te vinden

Bron: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 19-03-2020