Omgevingswet en coronavirus

Het coronavirus heeft invloed op ieders persoonlijke leven en werksituatie en de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen die momenteel lopen bij provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk. Komende tijd gaat het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet – VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk – ervaren wat de impact hiervan is. Er komen nu vragen binnen of dit tot uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat leiden. In deze fase is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen en houdt het programma de vinger aan de pols.

Bereikbaarheid medewerkers

In lijn met de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid om het coronavirus onder controle te krijgen, werken de medewerkers van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, het Informatiepunt Omgevingswet (IPOw) en de programmadirectie Eenvoudig Beter vanuit huis (in ieder geval tot en met 6 april).

Het IPOw is via het vragenformulier bereikbaar. Als u liever wilt bellen, geeft u dat aan in het formulier. Het IPOw neemt dan telefonisch contact met u op.

Evenementenagenda

Veel bijeenkomsten en evenementen de komende tijd zijn  afgelast en worden mogelijk verplaatst. Mogelijk wordt een alternatief en virtueel programma aangeboden voor een aantal bijeenkomsten via bijvoorbeeld webinars en webcolleges. Houd de evenementenagenda op Aandeslagmetdeomgevingswet.nl in de gaten voor de meest recente informatie.

Op de hoogte blijven

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u geïnformeerd via de website en sociale mediakanalen – Twitter en LinkedIn – van Aan de slag met de Omgevingswet.

Bron: Omgevingswetportaal 20-03-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet