Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven heeft op 2 maart 2020 de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekent met een aantal partijen. Hiermee wordt een volgende stap gezet naar een asbestdakenvrij Nederland. 

 

De overheid draagt 12 miljoen euro bij aan een fonds voor particuliere dakeigenaren. De overheid staat garant voor de verstrekte leningen uit dit fonds, dat ook beschikbaar is voor eigenaren die geen lening van de bank kunnen krijgen. Provincies en gemeenten zullen het fonds verder vullen, is de bedoeling. 

Er wordt ook gekeken of het mogelijk is een fonds op te richten voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak. Momenteel wordt dit juridisch onderzocht in verband met staatssteun. 

Daarnaast wordt meer samengewerkt op het gebied van communicatie; eigenaren moeten zich meer bewust worden van de risico’s wanneer het dak langer blijft zitten. Er wordt ook gekeken naar een veilige en verantwoorde manier om de asbestdakensanering te vereenvoudigen, waardoor de kosten omlaag kunnen.

 

De Samenwerkingsverklaring is naast het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook ondertekend door de provincies Utrecht, Drenthe, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, de gemeenten Almere, Lelystad, Hof van Twente, Nieuwegein, Assen en Borger-Odoorn en VERAS, VVTB, Bouwend NL, SGS Search, RPS, Expertise Centrum Asbest & Vezels, Stichting European Asbestos Forum en consumentenorganisatie Milieucentraal.

VNG, Aedes en LTO Nederland hebben, zoals reeds eerder door hen aangekondigd, de samenwerkingsverklaring niet getekend. 

 

De volledige tekst kunt u hier downloaden

 

Bron: Rijksoverheid 03-03-2020