Aanbieding ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren stuurt de antwoorden op Kamervragen over de invoering (implementatie) van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en informeert over de beoogde invoeringsdatum van de wet.

PDF document Download:Beantwoording Kamervragen over voorbereidingen op invoering Wet kwaliteitsborging bouwen (352.29 KB) PDF document Download:Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (140.9 KB)
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).
PDF document Download:Nota van toelichting bij ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (407.74 KB)
Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).

Bron: Rijksoverheid 21-04-2020