Aanbieding rapport 'Onderzoek brand Grenfell Tower'

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower.

PDF document Download:Aanbieding rapport 'Onderzoek brand Grenfell Tower' (61.59 KB) PDF document Download:Advies naar aanleiding van het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ (1.52 MB)
Naar aanleiding van de brand op 14 juni 2017 in de Grenfell Tower in Londen is op 30 oktober 2019 het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ gepubliceerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) gevraagd om aan te geven hoe de Engelse bevindingen zich verhouden tot de Nederlandse regelgeving en of er aanleiding is tot acties in Nederland. De ATGB is gevraagd om de eigen ervaringen uit de Nederlandse bouwpraktijk in het antwoord te betrekken.
PDF document Download:Brief aan gemeenten over inventarisatie gevels brandveiligheid (29.06 KB)
Brief van minister Knops aan alle gemeenten over de inventarisatie naar de brandveiligheid van gevels.

14-04-2020

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid