Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening en de implementatie-inspanningen van de Omgevingswet.

In deze brief wordt nog niet gesproken over uitstel van de Wkb, maar hierover het volgende.

De koppeling van inwerkingtreding Omgevingswet aan de Wkb is in het bestuursakkoord alsvolgd opgenomen.

De minister streeft naar inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen,gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het woordje streeft zou  voor onduidelijkheid kunnen zorgen, maar duidelijk is ook dat het de knip tussen de activiteit bouwen en de omgevingsplanactiviteit en de melding ipv de vergunning in de Omgevingswet (Bbl en Invoeringswet) zijn geregeld. Ook zijn alle in onwikkeling zijnder documenten en de AmvB over de Wkb geschreven op de terminologie en werking van de Omgevingswet. Morgen is er een regiegroepvergadering Wkb, waar door de VBWTN duidelijkheid zal worden gevraagd, zodat iedere twijfel die er nog zou zijn wordt weggenomen.

 

Bron: Rijksoverheid 02-04-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet