De Omgevingswet en leges: hoe gaat u hiermee om?

De VNG roept gemeenten op om op basis van eigen keuzes na te gaan denken over de gevolgen die de stelselwijziging Omgevingswet heeft voor de legesheffing door gemeenten. Met een notitie die ingezet wordt als discussi leidraad wordt hier aandacht voor gevraagd.

De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw, zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij gemeenten en hun uitvoeringsdiensten. Daarom is er niet een standaardoplossing of handleiding te ontwikkelen. De discussie leidraad gaat in op het belang voor gemeenten om hierover, ieder voor zich maar in samenwerking, na te gaan denken, en doet suggesties voor de te bespreken onderwerpen. 

Via de regionale implementatiecoaches Omgevingswet, worden (digitale) discussie-sessies opgezet, zodat dit onderwerp verder uitgediept kan worden. 

Meer informatie

Bron: VNG 17-04-2020