Publicatie norm bepaling weerstand rookdoorgang tussen ruimten

De nationale norm NEN 6075:2020 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen ruimten. Deze herziene versie bevat, net als de versie uit 2012, twee opties voor de bepaling van de WRD: in minuten, gebaseerd op het criterium vlamdichtheid (E) van de brandwerendheid, en in de klassen Ra of R200, gebaseerd op lekkage.

De eerste methode, gebaseerd op vlamdichtheid van de brandwerendheid, is nu nog de gangbare methode. De lekkagemethode is de beoogde methode om voor nieuwbouw te worden aangewezen vanuit de wetgeving. De herziening van NEN 6075, ten behoeve van het in lijn brengen van de norm met de nieuwe eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), heeft naar verwachting weinig tot geen aanvullende lastenverzwaringen tot gevolg. De exacte omvang van de eventuele lastenverzwaring zal door middel van aanvullend onderzoek bepaald kunnen worden.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de herziene norm betreffen allemaal de lekkagemethode:

  • In de lekkagemethode is niet de prestatie van afzonderlijke constructieonderdelen bepalend, maar die van de scheidingen waarin de constructieonderdelen zijn opgenomen;
  • Tevens is aan de lekkagemethode een eenvoudige vuistregel toegevoegd voor de bepaling van de lekkage, zodat minder testen en berekeningen nodig zijn;
  • Ook kent de lekkagemethode twee opties: één optie komt op hoofdlijnen overeen met de 2012-lekkagebepaling. De tweede nieuwe uitgebreide optie houdt ook rekening met rookwerendheden in serie en parallelle rookverspreidingstrajecten;
  • De mogelijkheid om rookverspreiding door een ventilatiesysteem te voorkomen door een 20 minuten gewaarborgde mechanische afvoer is alleen nog beschikbaar in de uitgebreide optie van de lekkage-methode;
  • Tenslotte blijft de rookdoorlatendheid van constructieonderdelen uitgedrukt in de klassen Sa en S200. De rookwerendheid van scheidingen en de weerstand tegen rookdoorgang zal echter worden uitgedrukt in de klassen Ra en R200.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen voor brandproeven voor bouwproducten en de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normen voor brandproeven. Met deze normen kan worden beoordeeld welk brandgedrag een product heeft, om bijvoorbeeld te kunnen voorkomen dat brandbare producten of producten met veel rookproductie in vluchtwegen worden toegepast. Daarnaast kan worden beoordeeld hoe lang draag- en scheidingsconstructies weerstand kunnen bieden tegen branduitbreiding en rookverspreiding.

Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Bron: NEN 08-04-2020