Resultaten praktijkproef opstellen omgevingsplan beschikbaar

In 2019 heeft VNG samen met negen gemeenten, het Ministerie van BZK en enkele marktpartijen (softwareleveranciers) een praktijkproef uitgevoerd. Het eindverslag staat nu online, met onder meer tips voor gemeenten om zelf te gaan oefenen met het maken van een stukje omgevingsplan.

Aan de praktijkproef namen de volgende gemeenten deel: Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Bergen op Zoom, Den Haag, Katwijk, Nieuwegein, Rotterdam, Tilburg en Velsen.

De vijf belangrijkste tips:

  • Het omgevingsplan is geen bestemmingsplan en heeft meer het karakter van een verordening. Het gaat over de fysieke leefomgeving en niet alleen over ruimtelijke ordening.
  • Zorg voor een interdisciplinair projectteam, waarin alle relevante thema’s vertegenwoordigd zijn.
  • Begin bescheiden: pak een niet te groot gebied of pak een gebied waar je op korte termijn niet veel ontwikkelingen verwacht.
  • Het voorbereiden op het omgevingsplan moet gebeuren naast het bestaande werk. Zorg voor commitment vanuit het management om voldoende uren bij medewerkers beschikbaar te hebben.
  • Gebruik 2020 vooral om te oefenen vanuit een bestaande casus of een gebied, in aanloop naar het echte omgevingsplan. Benadruk dat en werk vanuit een politieke luwte.

Kijk ook naar de minimale acties die nodig zijn in de voorbereiding op het omgevingsplan.

Download hier het volledige eindverslag van de praktijkproef.

Meer informatie

Om concreet aan de slag te gaan met het voorbereiden van en het opstellen van het omgevingsplan heeft VNG voor gemeenten een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

Het casco en de staalkaarten bieden structuur en geven voorbeelden van regels
De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ geeft u aan welke type regels u moet opnemen in welk hoofdstuk van het omgevingsplan.
Het spiekbriefje omgevingsplan geeft inzicht in de eisen aan - en mogelijkheden van het omgevingsplan.

Bron: VNG 09-04-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsplan