VNG-webinar Kwaliteitsborging voor het bouwen

Tijdens het VNG-webinar van 9 april 2020 hebben Esther van Kooten Niekerk, Wico Ankersmit en Hajé van Egmond een toelichting gegeven op Wet kwaliteitsborging. In een sessie van 5 kwartier kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De opzet van de wet op hoofdlijnen; privaatrecht en publiekrecht
  • De verschillende contactmomenten tussen indiener / kwaliteitsborger en gemeente
  • De wijze waarop met de bouwmelding en de gereedmelding kan worden omgegaan
  • De noodzaak om te starten met proefprojecten
  • Diverse vragen van kijkers

Het seminar kan worden teruggekeken via deze link. Vragen van kijkers die tijdens het webinar niet aan bod zijn gekomen worden schriftelijk beantwoord en zullen ook samangevat via www.bwtinfo.nl in een later nieuwsbericht worden gepubliceerd.

Bij aanmelden wordt gevraagd naar uw emailadres, naam en functie. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor een analyse over wie het webinar hebben bekeken.

Bron: IBK/VNG 15-04-2020