Vragen marktverkenning Omgevingswet software geactualiseerd

De vragen in de marktverkenning Omgevingswetsoftware zijn geactualiseerd. In de nieuwe versie van de marktverkenning is meer aandacht voor onder andere de componenten in plansoftware en worden iets gerichtere vragen gesteld over de aansluiting op het DSO-LV.

Een aantal vragen zijn vervallen en er is een vraag toegevoegd over welke requirements (VTH, plan en toepasbare regels) de softwareleverancier in zijn software heeft ingebouwd of nog gaat inbouwen.

Bron: VNG 03-04-2020