Vragen marktverkenning Omgevingswet software geactualiseerd

De vragen in de marktverkenning Omgevingswetsoftware zijn geactualiseerd. In de nieuwe versie van de marktverkenning is meer aandacht voor onder andere de componenten in plansoftware en worden iets gerichtere vragen gesteld over de aansluiting op het DSO-LV.

Een aantal vragen zijn vervallen en er is een vraag toegevoegd over welke requirements (VTH, plan en toepasbare regels) de softwareleverancier in zijn software heeft ingebouwd of nog gaat inbouwen.

PDF document Download:Nota van Inlichtingen – marktverkenning Omgevingswet software (136.87 KB) PDF document Download:Toelichting aan leveranciers Omgevingswet software (168.16 KB)
Deze uitvraag levert een beeld op van het (toekomstige) aanbod van beschikbare of beschikbaar komende softwareproducten en -diensten op de onderdelen VTH software, Plansoftware en software voor Toepasbare Regels. Hiermee kunnen gemeenten goed geïnformeerd en goed voorbereid de benodigde aanvullende software verwerven.

Bron: VNG 03-04-2020