Verzoek aan Eerste- en Tweede Kamer om voorhangversie AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet te steunen

Als Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zetten wij ons samen met de VNG, en BrandweerNL al jaren in voor een goed stelsel van kwaliteitsborging die resulteert in een uitvoerbare rol van het bevoegd gezag. Op 16 januari 2019 heeft dit geleid tot het bestuursakkoord dat door zowel de Minister als ook de VNG is ondertekend, en waarin is aangegeven dat dit bestuursakkoord de basis vormt voor het verder uitwerken van het nieuwe stelsel in de lagere regelgeving.

Met het ministerie van BZK waren we tot 10 maart in gesprek over de rol van het bevoegd gezag in relatie tot de risicoanalyse en het dossier bevoegd gezag. Terwijl wij in de veronderstelling waren dat wij nog conceptaanpassingen te zien zouden krijgen om met elkaar over in gesprek te gaan werden wij verrast door het zonder terugkoppeling in Voorhang brengen van de AMvB op 22 april. Daarbij werd ook duidelijk dat op 12 mei deze AMvB al in de commissievergadering van de Eerste Kamer op de agenda stond. Als VNG, en BrandweerNL is dan ook met inbreng van deskundigen vanuit diverse gemeenten gewerkt aan een stevige reactie richting beide Kamers waarbij het dringende advies aan de Eerste en Tweede Kamer is om de Minister te manen het besluit aan te passen voordat dit naar de Koning en de Raad van State wordt gestuurd. Duidelijk is dat de AMvB zoals deze nu is voorgehangen onze steun niet heeft.

In de brief met bijlagen die de VNG vandaag heeft gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer leest u welke bezwaren het bevoegd gezag heeft op deze voorhangversie van de AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen.

In het ontwerpbesluit is de rol voor het bevoegd gezag onuitvoerbaar. Daarnaast vallen door het omzetten van de vergunningplicht naar een melding nog meer leges weg dan was voorzien. De brief stuurt de VNG mede namens de leden, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), de veiligheidsregio’s verzameld in Brandweer NL en de gezamenlijke omgevingsdiensten Nederland verenigd in Omgevingsdienst Nederland.

Bron: VBWTN VNG 12-05-2020

Auteur: Wico Ankersmit

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen