Aan de slag met de Omgevingswet 20 mei 2020

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

lees meer

Energietransitie moet: de Omgevingswet gaat helpen

Hoe kunt u vanuit een integrale benadering van de leefomgeving via de Omgevingswet werken aan de energietransitie? En welke instrumenten kunnen de energietransitie op een praktische en toepasbare manier versnellen? In opdracht van het ministerie van BZK is een consortium samen met acht gemeenten een pilot gestart om dit te onderzoeken. De bevindingen vindt u in dit rapport.

Praktijkproef laaggeletterden voor toetsing begrijpelijkheid Omgevingsloket       

Om de begrijpelijkheid van de teksten van het nieuwe Omgevingsloket voor laaggeletterden te toetsen vond er op 30 april een online praktijkproef plaats onder begeleiding van Stichting ABC en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het testpanel bestond uit ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid: de zogenaamde taalambassadeurs van stichting ABC. De resultaten worden gebruikt om de teksten te verbeteren en dragen bij aan een toegankelijk, begrijpelijk en gebruikersvriendelijk Omgevingsloket. Lees hier meer en bekijk de video.

De Omgevingswet kent een lange aanloop

"De Omgevingswet kent een lange aanloop. Hou de energie vast en volle kracht vooruit", blogt Arjan Nijenhuis, MT-lid/relatiemanager Omgevingswet.

Er is brede steun, maar ook kritiek. Om tunnelvisie te voorkomen hebben we ons juist door de integrale Adviescommissie laten adviseren. Wij weten ons nu verzekerd van veel positieve energie bij talloze betrokkenen overal in het land. Het is absoluut noodzakelijk die energie vast te houden. Lees de hele blog.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet

Alle Nederlandse overheden zijn bezig om al hun systemen en processen rond regels en vergunningen aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de eerste overheid die dit via Digikoppeling is gelukt. Lees hier meer.

Programmagids webinars

Om de Omgevingswet binnen uw organisatie goed in te voeren kunt u de aankomende maanden verschillende webinars volgen. In de agenda op de website vindt u de geplande webinars en aanmeldlinks. Een webinar gemist of nog een keer bekijken? Via deze pagina kunt u webinars terugkijken.

26 mei: Expertteam spreekuur Archivering en DSO

26 mei: Aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie

37 mei: De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet; wat verandert er?

28 mei: Expertteam spreekuur

28 mei: Consequenties Omgevingswet voor toezicht en handhaving: the bigger picture

2 juni: Kerninstrumenten Omgevingswet met focus op het programma

8 juni: Van beslissingstabel naar juridische en toepasbare regels in het DSO (UvW)

9 juni: Bodem in de Omgevingswet (Aanvullingswet bodem)

18 juni: Participatiebeleid opstellen

NB. aanmeldlinks zijn nog niet overal beschikbaar maar volgen uiterlijk een week voor aanvang.

Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Implementatie

Neuwe ingang Praktijksituaties, met:

Bodem

Geluid

Bouw

Nieuwe thema's

Digitaal Stelsel

Regelgeving

Praktijkverhaal: De Achterhoek houdt de vaart erin

De Achterhoek houdt de vaart erin onder het motto 'scholder an scholder en samen d'ran.' "Geen reden om het rustiger aan te doen nu de Omgevingswet is uitgesteld, vindt Gerdo Groot Roessink van Omgevingsdienst Achterhoek."

Lees meer

Bron: aan de slag met de omgevingswet 22-05-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet