Consequenties BENG voor woningbouw

Vanaf 1 januari 2021 wordt de huidige indicator voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen (EPC) vervangen door de BENG-indicatoren. Zowel de indicatoren als de bepalingsmethode worden vernieuwd. Dit heeft consequenties voor de bouw van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Als vervolg op het eerdere artikel over de wijzigingen in het stelsel wordt ingegaan op de consequenties van de BENG-eisen voor de woningbouw.

BENG-eisen nieuwbouw

Voor gebruiksfuncties waarvoor nu een EPC-eis geldt, gaan vanaf 1 januari 2021 de BENG-eisen gelden. De definitieve grenswaarden van de BENG-indicatoren zijn gepubliceerd door de Rijksoverheid. In tabel 1 treft u de waarden voor de woningbouw aan. De energieprestatie van de nieuwbouw wordt uitgedrukt in de volgende indicatoren:

  • BENG 1: De energiebehoefte van het gebouw in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 2: Het primair (fossiele) energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Vind hier het hele artikel

Bron: Nieman Raadgevende Ingenieurs 14-05-2020

Auteur: ing. T.G. (Theo) Haytink & ing. A.F. (André) Kruithof

Thema's: Wetgeving en Vergunningen Energie en duurzaamheid

Tags: Duurzaam bouwen Energiezuinigheid