Kamerbrief asbestfonds en regelgeving asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 11 mei een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in verband met de ontwikkeling van het asbestfonds voor particuliere eigenaren en ontwikkelingen rond de regelgeving voor asbest. 

Het asbestfonds begint vorm te krijgen. Vanuit het Rijk wordt 12 miljoen euro beschikbaar gesteld, het overige geld komt van provincies en gemeenten. Uiteindelijk zal het fonds ongeveer 100 miljoen euro bevatten. Hiermee kunnen minder draagkrachtige particuliere eigenaren van een asbestdak een lening afsluiten voor het verwijderen van het dak, het aanbrengen van een nieuw dak en eventueel het aanbrengen van extra isolatie. Het fonds kan ook gebruikt worden voor het saneren van gevelbekleding.
De verwachting is dat het fonds dit jaar operationeel is. Het wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 

Daarnaast wordt thans gekeken of het mogelijk is ook een fonds voor bedrijven op te richten, met name voor ondersteuning bij de sanering in het landelijk gebied. Een verkenning naar de juridische en financiële haalbaarheid wordt voor de zomer uitgevoerd.

Het huidige productenbesluit asbest sluit niet goed aan op de REACH-verordening. Dit maakt een herziening van het productenbesluit asbest noodzakelijk. Het concept wordt naar verwachting dit jaar aangeleverd bij de Kamer. 

In het Caribisch gebied ontbreekt duidelijke regelgeving over asbest. De staatssecretaris werkt nu, onder andere op verzoek van het lokale bestuur van Bonaire, aan een Besluit asbest Caribisch Nederland. De verwachting is dat een concept van dit besluit dit jaar wordt aangeboden aan de Kamer voor verdere behandeling. 

Als laatste meldt de staatssecretaris dat ILT een onderzoek uitvoert naar aanleiding van signalen over de aanwezigheid van asbest in steenmeel en olivijnzand dat wordt gebruikt bij bodemverbetering.

De volledige brief kunt u hier downloaden

Bron: Rijksoverheid 13-05-2020