Op weg naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken momenteel hoeveel extra tijd nodig is voor een realistische voorbereiding op de Omgevingswet. Eind mei willen ze een nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum aan het parlement sturen. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Hierin gaat zij ook in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de implementatie van de wet.

De nieuwe inwerkingtredingsdatum moet vooral extra tijd en ruimte scheppen voor de implementatie van de Omgevingswet. Ondertussen blijven de voorbereidingen op de wet in volle gang. De koepels, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en het programma Eenvoudig Beter ondersteunen hierbij met webinars en online spreekuren. Zo kunnen lokale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders ook digitaal kennis delen over de implementatie. Daarnaast worden webcolleges aangeboden over onderwerpen zoals de bruidsschat.

Publieksvoorlichting over Omgevingswet

Minister Ollongren benadrukt in de brief ook dat het belangrijk is om inwoners en ondernemers goed te informeren over de veranderingen die op hen afkomen zodra de Omgevingswet ingaat. Daarom wordt een landelijke online campagne over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze campagne is gericht op onderwerpen als participatie, inspraakmogelijkheden en de toegankelijkheid van het Omgevingsloket.

Daarnaast wordt, samen met de koepels, een online toolkit over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze toolkit bevat uiteenlopende communicatiemiddelen waarmee lokale overheden en partijen – zoals VNO-NCW, BOVAG en Natuur en Milieu – inwoners en ondernemers op maat kunnen informeren. Op 1 juli is de toolkit, met daarin een aantal basiscommunicatiemiddelen, online beschikbaar. Aan de hand van signalen en vragen wordt de toolkit regelmatig aangevuld met nieuwe middelen.

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Omgevingswet. Ook schetst zij hoe en wanneer een voorstel voor een nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet zal worden bepaald.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

PDF document Download:Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (318.79 KB) PDF document Download:Programmagids webinars Omgevingswet (643.24 KB)
Overzicht van webinars, sprints en spreekuren van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk in de periode april - juni 2020.
PDF document Download:Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie (160.92 KB)
Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.
PDF document Download:Nulmeting en schattingen aantallen omgevingsvergunningaanvragen en meldingen 2016-2019 (1.34 MB)
Deze rapportage bevat een beeld van hoe de stromen vergunningaanvragen en meldingen onder het huidige omgevingsrecht er in omvang en samenstelling uitzien.

Bron: Omgevingswetportaal, Rijksoverheid 05-05-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet