Nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet: 1 januari 2022

De VNG staat volledig achter de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een jaar extra is nodig om in werking te treden met stabiele wetgeving en een werkend digitaal stelsel. En dat is cruciaal voor een goede start van het nieuwe stelsel Omgevingsrecht en behoud van dienstverlening.

De VNG heeft de afgelopen weken intensief gesproken met de G6, G40, het Netwerk Managers Omgevingswet en de Taskforce Omgevingswet. Alleen met een jaar uitstel kunnen we voldoen aan de criteria voor inwerkingtreding. 1 januari 2022 is de eerstvolgende realistische datum waarop we kunnen starten met een werkend stelsel waarmee we de bedoeling van de Omgevingswet op termijn kunnen gaan realiseren. 

Haalbare datum

Bij het bepalen van de nieuwe datum is ook meegewogen dat er gemeenten zijn die al een heel eind op streek zijn met de implementatie en die een jaar uitstel van inwerkingtreding zullen betreuren. Omdat er in het fysieke domein een ketenafhankelijkheid is tussen veel partijen is er een inwerkingtredingsdatum gekozen die voor alle partijen haalbaar is en die voor iedereen een nieuw ijkpunt is om met zekerheid naar toe te werken. Het op tijd aangesloten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het hebben van voldoende oefentijd stonden hierbij centraal. 

Aangepaste roadmap

Het uitstel geeft dan ook geen ruimte in de planning; we hebben alle tijd tot 1 januari 2022 nodig om de noodzakelijke voorbereidingen voor inwerkingtreding te doen. De oproep aan gemeenten is om de implementatie van de Omgevingswet in volle vaart voort te zetten. Vanuit de VNG wordt een aangepaste roadmap voor gemeenten voorbereid. Deze verschijnt zo snel mogelijk, in elk geval voor de zomer, op de site van de VNG. 

Transitietermijnen en de invoeringsdatum Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Gemeenten hebben tot 2024 voor het vaststellen van de omgevingsvisie en tot 2029 voor het vaststellen van het omgevingsplan. De minister heeft nog geen uitspraak gedaan over de consequenties van uitstel voor deze transitietermijnen. Dit wordt de komende periode uitgewerkt. Wat niet is veranderd, is dat de inwerkingtreding van de Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet en dus treedt de Wkb ook per 1 januari 2022 in werking.

Gezamenlijke verklaring Rijk en koepels 

Vandaag heeft de minister beide Kamers per brief geïnformeerd over de nieuwe datum. In een gezamenlijke verklaring bij de Kamerbrief onderschrijven het Rijk en de koepels dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wenselijk en realistisch is. Ook hebben Rijk en koepels afgesproken om een gezamenlijke planning te maken met alle mijlpalen tot inwerkingtreding.

Energie vasthouden

De Omgevingswet is een enorme grote opgave en er is voor gemeenten nog veel werk te verzetten. Hierover zegt minister Ollongren: 'De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. Het is belangrijk dat we deze energie vasthouden en ook de komende tijd voortvarend blijven doorwerken aan de wet waarmee iedereen vanaf 1 januari 2022 eenvoudiger aan de fysieke leefomgeving kan werken.'

Ledenbrief

In juni volgt meer informatie over de consequenties van de nieuwe datum en de planning richting inwerkingtreding in een ledenbrief.

Meer informatie

Bron: VNG 26-05-2020