Rapport ‘Gevangen door belangen‘ - herziening asbeststelsel

Aedes heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een rapport op te stellen over het huidige asbeststelstelsel. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige asbeststelsel te ingewikkeld is en fundamenteel moet worden herzien. 

Daarbij geven zij ook aan waaraan een nieuw stelsel zou moeten voldoen, waarbij functiescheiding van regulering, uitvoering en toezicht aan de orde is. Vooral publieke en private belangen moeten beter van elkaar te onderscheiden zijn.

Aedes wil met dit rapport een fundamentele discussie over de inrichting van het asbeststelsel op gang brengen. 

Het rapport is te downloaden via de website van Aedes.

 

Bron: Aedes 19-05-2020