Rapport ' Stof tot nadenken' - schadeafhandeling bij beroepsziekten

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten (VSAB) onder leiding van de heer A.J.M. Heerts heeft op 14 mei haar rapport aangeboden aan staatssecretaris van Ark in het bijzijn van de voorzitters van VNO-NCW en FNV. 

De commissie heeft advies uitgebracht over een betere organisatie van de schadeafhandeling bij beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest, Chroom-6-houdende metaalverven, schoonmaakmiddelen en stoffen in de chemische industrie. 

Nederland telt jaarlijks ongeveer 4000 sterfgevallen door beroepsziekten , waarvan 3000 door onvoldoend beschermd werken met gevaarlijke stoffen.

Staatssecretaris van Ark heeft het rapport doorgestuurd naar de Tweede Kamer en zal later dit jaar met een inhoudelijke reactie vanuit het kabinet komen. 

Het rapport kunt u downloaden via de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 19-05-2020