Test de landelijke voorzieningen DSO Omgevingswet

Van 26 mei tot en met 26 juni 2020 vindt de vierde testperiode plaats van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel ((DSO-LV) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Elk kwartaal wordt een deel van de voorzieningen opgeleverd en getest in samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Gemeenten die de opgeleverde voorzieningen willen testen, kunnen zich aanmelden voor deelname aan het gezamenlijke DSO test traject. 

Vierde testronde

Tijdens de vierde testronde sluiten gemeenten met hun eigen software ​aan op de nieuwe landelijke voorziening. Er worden plannen gepubliceerd, toepasbare regels geüpload en aanvragen en meldingen ontvangen. Hierbij worden gemeenten ondersteund door de VNG. De VNG bespreekt daarnaast alle resultaten met de gemeenten.​ Na een maand zal de groep de resultaten demonstreren en toelichten tijdens de demonstratiedag. Daarna vindt de evaluatie plaats.

Wat heb je nodig

Wil je als gemeente of meedenken/meehelpen bij het testen van de nieuwe landelijke voorzieningen? Graag! Er zijn drie mogelijkheden voor deelname aan de testronde:

  • Meedenken en gebruikerstesten: gemeente neemt deel aan de bijeenkomst en de front end functionaliteiten van de landelijke voorziening: regels op de kaart (viewer), checken en aanvragen (loket). 
  • Zelfstandig testen: gemeente sluit met software aan en test delen van de landelijke voorzieningen. VNG biedt lichte ondersteuning en levert een start- en evaluatiedocument.
  • Testen met VNG: gemeente heeft al de Omgevingswet software geïmplementeerd en gaat uiterlijk in mei officieel aansluiten op alle drie de koppelvlakken. VNG levert intensieve ondersteuning en we bieden ook andere directe hulplijnen. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de testperiode of wilt u uw gemeente aanmelden om mee te doen?
Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@vng.nl

Bron: VNG 14-05-2020