Sommige gemeenten laks bij uitvoeren onderzoeksplicht brandveiligheid gevels

Gisteren stond in de Volkskrant een uitgebreid artikel over een door deze krant uitgevoerd onderzoek naar de uitvoering van de onderzoeksplicht brandveiligheid gevels. Uit dit onderzoek van de Volkskrant bij de 50 grootste gemeenten bleek dat een aantal gemeenten nog bezig zijn, en een tweetal gemeenten nog geen uitvoering had gegeven aan het onderzoek. Dit was reden voor veel andere pers om ook aandacht aan dit onderwerp te besteden

Het uitgebreide artikel in de Volkskrant laat in een overzicht zien hoe ver de gemeenten zijn, en hoeveel risicogebouwen een gemeente heeft gevonden.

Doordat uit dit onderzoek en het onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er nog een aantal gemeenten geen uitvoering hebben gegeven aan de onderzoeksplicht heeft ook Een Vandaag uitgebreid aandacht geschonken aan dit onderwerp.

De radiouitzending van Een Vandaag is hier terug te luisteren

De uitzending van Een Vandaag op TV is hier terug te zien

In een artikel op Een Vandaag is ook ingegaan op het voorstel voor een 5 jaarlijkse APK die de incidentenpolitiek wellicht kan omkeren naar een structureel zicht op de kwaliteit van steeds ouder wordende bestaande gebouwen. Met zo'n APK wordt eerder ondekt of er bepaalde onderdelen in een gebouw niet meer voldoen aan de bouwregelgeving, en kan hierop worden gereageerd voor dat het mis gaat. Dit staat uiteraard los van de discussie of het Bouwbesluit bestaande bouw een voldoende veilige kwaliteit levert.

In het geschreven artikel wordt ook genoemd dat het goed zou zijn om de VROM-Inspectie weer terug te krijgen die gemeenten ook controleerd op het uitvoeren van haar wettelijke taken. Al staat dat in dit artikel geheel verkeerd weergegeven. Bedoeld was hier te zeggen. Vroeger had je nog de VROM-Inspectie die ééns in de zoveel jaar bij de gemeente langs kwam om te controleren of zij haar taken wel goed uitvoerd.

Duidelijk is wel dat gemeenten steeds vaker worden geconfronteerd met onderzoeksplichten zoals die voor balkons, roestvast staal in zwembaden en onlangs ook de breedplaatvloeren. Gemeenten krijgen enerzijds steeds meer van dit soort opdrachten vanuit het Rijk zonder dekking, terwijl aan de andere kant de betaalbaarheid van de technische medewerkers bij gemeenten bij de afdeling VTH stelselmatig wordt afgebouwd door minder verguningen de Wkb en de Omgevingswet alleen maar groter gaat worden. 

Bron: VBWTN 18-06-2020

Auteur: Wico Ankersmit

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Bouwbesluit 2012 Handhaving algemeen