Asbestsanering vensterbanken naar risicoklasse 1

De sanering van asbesthoudende vensterbanken viel tot de verlaging van de grenswaarden in risicoklasse 1. Na de verlaging werd dit risicoklasse 2 omdat niet bepaald kon worden of de nieuwe grenswaarde werd overschreden tijdens de sanering. 

 

Binnen Aedes, de vereniging voor woningcorporaties, worden meetgegevens verzameld tijdens asbestsaneringen om de werkelijke blootstelling te bepalen. Alle data die zijn verkregen bij saneringen van asbesthoudende vensterbanken zijn verwerkt in het rapport ‘Landelijke afschaffing volgens SCi 547: saneren van asbesthoudende vensterbanken’. Het rapport is aangeboden aan de Beoordelingscommissie SCi 547 met het verzoek om de asbestsanering van vensterbanken opnieuw te valideren in risicoklasse 1. De commissie heeft het verzoek positief beoordeeld met als opmerking dat alleen personen die goed zijn opgeleid en voorgelicht deze werkmethodiek mogen uitvoeren (artikelen 4.45a en 4.45b uit het Arbeidsomstandighedenbesluit).

 

Zowel het rapport als de beoordeling van de Beoordelingscommissie SCi 547 kunnen worden gedownload via de website van Aedes

Bron: Aedes.nl 30-06-2020