De VNG vraagt u vriendelijk een paar minuten van uw tijd.

Al ruim 80 gemeenten hebben inmiddels de VNG enquête over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in relatie tot de implementatie bij gemeenten en Omgevingsdiensten ingevuld. Maar om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot uw kennis, en werkzaamheden rond de implementatie vraagt de VNG een paar minuten van uw tijd als u deze enquête nog niet heeft ingevuld.

U vindt de enquete hier:

https://formulieren.vngrealisatie.nl/WKB_enquete

Alvast onze hartelijke dank.

VNG Realisatie

14-06-2020