Diverse updates Standaarden Omgevingswet gepubliceerd

Op 4 juni 2020 zijn updates Standaarden Omgevingswet gepubliceerd. Het actuele overzicht van de standaarden is in te zien op de pagina van Genovum.

De gepubliceerde updates zijn:

TPOD Programma ter consultatie

Van 4 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020 ligt het toepassingsprofiel Programma ter consultatie. Het Programma is een beleidsdocument gericht op het uitwerken en vormgeven van beleid over de fysieke leefomgeving.

Het toepassingsprofiel stelt een aantal (overwegend technische en structurerende) normen voor het opstellen van het instrument Programma. Wij nodigen je van harte uit om dit toepassingsprofiel te bekijken en je reacties aan ons door te geven.

> Bekijk de consultatie TPOD Programma

Voorbeeldbestand

In Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsplan Gemeentestad v1.0.1 zijn alle reviewopmerkingen van KOOP, OZON en Kadaster op v1.0 doorgevoerd.

Implementatiebestanden Validaties TPOD

Voor de TPOD-standaard zijn afzonderlijke implementatiebestanden (schematrons) in ontwikkeling, als input voor de validatiematrix.

Versie 1.0.0 is nu opgeleverd. Deze implementatiebestanden zijn gebaseerd op IMOP v1.0.1 en IMOW v1.0.

Transformatie 0.98.3-kern 1.0

Geonovum gebruikt een script om content om te zetten van een 0.98.3-versie naar de 1.0-versie van de standaard. Dit script staat nu online voor hergebru

Bron: aan de slag met de omgevingswet 08-06-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet