Enquête MPG-checklist

De MPG gaat veranderen! Dit heeft ook gevolgen voor de toetsing en handhaving van de MPG in het kader van de Omgevingsvergunning. BWT-Nederland heeft in 2018 een Checklist ontwikkeld als hulpmiddel bij het effectief toetsen van de MPG.

Vanwege de veranderingen rond de MPG werken we nu aan een actualisatie van de checklist. Wij zijn daarom benieuwd naar uw ervaringen in het toetsen en handhaven van de milieuprestatie van gebouwen (MPG). Maakt u gebruik van de MPG Checklist? Uw ervaringen zijn waardevol en nodigen u dan ook uit om een paar vragen in te vullen (geschatte invulduur 5 minuten).  Alvast hartelijk dank!

https://nl.surveymonkey.com/r/6YLTKDP

 

 

 

Voor het beantwoorden van de vragen kunt u ook deze QR code gebruiken

Bron: Stichting W/E 22-06-2020