Ontwerpbesluit wijziging Bssa

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 26 juni 2020 het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Dit ontwerpbesluit gaat met name over wettelijke stortverboden voor kwikhoudend afval (categorie 5), asbesthoudende producten (categorie 33) en elektrische en elektronische apparatuur (categorie 45). Het betreft een aanpassing van drie stortverboden in artikel IV van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa). 

Daarnaast wordt een omschrijving van het begrip ‘asbest’ opgenomen in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving op grond van de artikelen I, II en III van de Omgevingswet. 

De volledige tekst van het ontwerpbesluit kan men downloaden via de website van Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 29-06-2020