Reactie op ‘Het asbeststelsel: gevangen in belangen’

Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 juni 2020 een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het rapport ‘Het asbeststelsel: gevangen in belangen’, opgesteld door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, en de vragen die hierover zijn gesteld door de leden Von Martels en Peters. Hiermee kwam ze tegemoet aan het verzoek van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de procedurevergadering van 25 mei jl. 

Beide documenten zijn te downloaden via de website van Rijksoverheid:

Download de reactie

Download de beantwoording van de Kamervragen. 

Bron: Rijksoverheid 19-06-2020